Waarde Kwaliteit

Kwaliteit is een veelzijdig begrip dat vaak wordt gebruikt om de mate van excellentie, superioriteit of geschiktheid van iets aan te duiden. Voor ons draait kwaliteit om het werken vanuit een stevig fundament. Geleerd vanuit wetenschappelijke theorieën, wijsheid uit de natuur, van inheemse stammen en vanuit het leven zelf.

Kwaliteit kan daarbij niet zonder het hebben van daadwerkelijk toegevoegde waarde. Wij staan voor kwaliteit die echt iets toevoegt aan het geheel. Die maakt dat er impact gerealiseerd kan worden ten behoeve van het floreren van het leven.

Het kan worden toegepast op verschillende aspecten van het leven, zoals producten, diensten, processen, ervaringen en relaties. De waarde van kwaliteit kan niet worden onderschat, omdat het een diepgaande impact heeft op de onderstroom, die maakt hoe doorleeft en aanwezig is in het doen en laten. Waardoor alles wat wordt gedaan, gedaan wordt vanuit deze integriteit in kwaliteit.

Kwaliteit heeft ook een psychologische dimensie, mensen zijn ontvankelijker voor informatie, kennis, oefeningen en ervaringen als zij hierbij een hoge kwaliteit van het geleverde ervaren. Dit vergroot de impact van het handelen. Dit geldt natuurlijk voor ons, net zo goed als dat voor onze klanten in hun praktijk geldt.